THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Trích yếu nội dung:


Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
Số ban hành: 1574/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 30/09/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 430
Ngày đến: 30/09/2021
Tải file: