THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu

Trích yếu nội dung:

Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu

Số ban hành: 06/2021/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 30/09/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 11/10/2021
Tải file: