THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa phòng máy chủ thuộc Dự án

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa phòng máy chủ thuộc Dự án  "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện.

Số ban hành: 44/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 15/10/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 15/10/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download