THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc thưởng cho cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

Trích yếu nội dung:

Về việc thưởng cho cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

Số ban hành: 1686/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 14/10/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 463
Ngày đến: 15/10/2021
Tải file: