THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2021 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2021 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 25/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 01/06/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 01/06/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download