THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 3 tháng 10 năm 2021

Trích yếu nội dung:

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 3 tháng 10 năm 2021

Số ban hành: 1752/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 25/10/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 483
Ngày đến: 26/10/2021
Tải file: