THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên Cao cấp

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên Cao cấp

Số ban hành: 1768/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 27/10/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 493
Ngày đến: 27/10/2021
Tải file: