THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự

Trích yếu nội dung:

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự

Số ban hành: 1777/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 28/10/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 495
Ngày đến: 28/10/2021
Tải file: