THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Trích yếu nội dung:

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Số ban hành: 92-2021-TT-BTC
Ngày ban hành: 28/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 506
Ngày đến: 04/11/2021
Tải file: