THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Số ban hành: 1862/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/11/2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 05/11/2021
Tải file: