THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác”

Trích yếu nội dung:

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

Số ban hành: 14/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 09/11/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 10/11/2021
Tải file: