THÔNG TIN CHI TIẾT

Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Trích yếu nội dung:

Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Số ban hành: 34/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/11/2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 10/11/2021
Tải file: