THÔNG TIN CHI TIẾT

Điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021

Trích yếu nội dung:

Điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021

Số ban hành: 1907/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 12/11/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 537
Ngày đến: 17/11/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download