THÔNG TIN CHI TIẾT

Giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021)

Trích yếu nội dung:

Giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021)

Số ban hành: 1691/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 14/10/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 535
Ngày đến: 17/11/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download