THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo định mức hỗ trợ NCVCC năm 2022

Trích yếu nội dung: Thông báo định mức hỗ trợ NCVCC năm 2022
Số ban hành: 2277/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 22/11/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 546
Ngày đến: 23/11/2021
Tải file: