THÔNG TIN CHI TIẾT

Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 2276/VHL-KH
Ngày ban hành: 22/11/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 544
Ngày đến: 23/11/2021
Tải file: