THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 161/2018 NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2020 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 161/2018 NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2020 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 440/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/03/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 226
Ngày đến: 01/04/2020
Tải file: