THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt nội dung và dự toán thực hiện bổ sung năm 2021 thuộc Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" mã số TLT B01.02/20-21

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt nội dung và dự toán thực hiện bổ sung năm 2021 thuộc Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" mã số TLT B01.02/20-21

Số ban hành: 51/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 02/11/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 02/11/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download