THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Trích yếu nội dung:

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số ban hành: 16/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 29/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 03/12/2021
Tải file: