THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt chương trình số hóa di sản Văn hóa giai đoạn 2021- 2030

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt chương trình số hóa di sản Văn hóa giai đoạn 2021- 2030

Số ban hành: 2026/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 02/12/2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 03/12/2021
Tải file: