THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định quản lý các dự án tăng cường thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định quản lý các dự án tăng cường thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 2177/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 09/12/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 573
Ngày đến: 09/12/2021
Tải file: