THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Trích yếu nội dung:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Số ban hành: 21/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 08/12/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 580
Ngày đến: 13/12/2021
Tải file: