THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trích yếu nội dung:

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số ban hành: 17/2021/TT-LĐTBXH
Ngày ban hành: 15/11/2021
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTB&XH
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 14/12/2021
Tải file: