THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Trích yếu nội dung:

Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Số ban hành: 2306/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 17/12/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 591
Ngày đến: 17/12/2021
Tải file: