THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử

Trích yếu nội dung:

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử

Số ban hành: 18/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 30/11/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 597
Ngày đến: 22/12/2021
Tải file: