THÔNG TIN CHI TIẾT

Kết luận về công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Kết luận về công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 2571-KL-VHL
Ngày ban hành: 20/12/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 595
Ngày đến: 21/12/2021
Tải file: