THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"

Số ban hành: 2466/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 22/12/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 607
Ngày đến: 24/12/2021
Tải file: