THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 tạo nguồn cải cách tiền lương

Trích yếu nội dung:

Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 tạo nguồn cải cách tiền lương

Số ban hành: 2571/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 29/12/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 08/1/2022
Ngày đến: 10/01/2022
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download