THÔNG TIN CHI TIẾT

Giao chỉ tiêu kinh phí Nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2022

Trích yếu nội dung:

Giao chỉ tiêu kinh phí Nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2022

Số ban hành: 2570/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 29/12/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 09
Ngày đến: 10/01/2022
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download