THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc tăng cường kỷ cương tài chính và chấp hành kế hoạch nhiệm vụ, ngân sách nhà nước năm 2022

Trích yếu nội dung:

Về việc tăng cường kỷ cương tài chính và chấp hành kế hoạch nhiệm vụ, ngân sách nhà nước năm 2022

Số ban hành: 02-CT-VHL
Ngày ban hành: 19/01/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Chỉ thị
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 26
Ngày đến: 20/01/2022
Tải file: