THÔNG TIN CHI TIẾT

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

Trích yếu nội dung:

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

Số ban hành: 82/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 24/01/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 33
Ngày đến: 24/01/2022
Tải file: