THÔNG TIN CHI TIẾT

Nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2021

Trích yếu nội dung:

Nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2021

Số ban hành: 428-VHL-TCCB
Ngày ban hành: 09/03/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 73
Ngày đến: 09/03/2022
Tải file: