THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Thông tin - Tư liệu giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Thông tin - Tư liệu giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031.

Số ban hành: 840/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 30/05/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 218
Ngày đến: 30/05/2022
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download