THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 1138/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/07/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 287
Ngày đến: 01/07/2022
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download