THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghê, công việc đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghê, công việc đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Số ban hành: 1340-QĐ-VHL
Ngày ban hành: 11/08/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 372
Ngày đến: 16/08/2022
Tải file: