THÔNG TIN CHI TIẾT

Thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Trích yếu nội dung:

Thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Số ban hành: 1662/VHL-TCCB
Ngày ban hành: 16/08/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 378
Ngày đến: 16/08/2022
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download