THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Trích yếu nội dung:

Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Số ban hành: 12/2022/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 15/08/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 384
Ngày đến: 18/08/2022
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download