THÔNG TIN CHI TIẾT

Đánh giá tầm quan trọng của mạng lưới các khu bảo tồn phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học thực vật tại các vùng đồng bằng và miềm núi của Belarus và Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Đánh giá tầm quan trọng của mạng lưới các khu bảo tồn phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học thực vật tại các vùng đồng bằng và miềm núi của Belarus và Việt Nam

Số ban hành: 162/GCN-TTTL
Ngày ban hành: 26/12/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 26/12/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download