THÔNG TIN CHI TIẾT

Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ lúa ở miềm Bắc Việt Nam có khả năng kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh bạc lá

Trích yếu nội dung:
Số ban hành: 174/GCN-TTTL
Ngày ban hành: 09/12/2121
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 09/12/2121
Tải file: