THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghiên cứu tạo tế bào T dạng khảm mang thụ thể Anti-CDscFv h (CD28-41BB/OX40-CD3ζ) CAR-T nhắm đích tế bào ung thư máu leukemia

Trích yếu nội dung:

Nghiên cứu tạo tế bào T dạng khảm mang thụ thể Anti-CDscFv h (CD28-41BB/OX40-CD3ζ) CAR-T nhắm đích tế bào ung thư máu leukemia

Số ban hành: 185/GCN-TTTL
Ngày ban hành: 22/12/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 22/12/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download