THÔNG TIN CHI TIẾT

Sản xuất thử nghiệm chế phẩm hỗ trợ bảo vệ gan từ cây Màn màn vàng

Trích yếu nội dung:

Sản xuất thử nghiệm chế phẩm hỗ trợ bảo vệ gan từ cây Màn màn vàng

Số ban hành: 187/GCN-TTTL
Ngày ban hành: 22/12/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 22/12/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download