THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme PTP1B và α-Glucosidase của các hợp chất phân lập từ cây Ngô thù du (Tetradium ruticarpum)

Trích yếu nội dung:

Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme PTP1B và α-Glucosidase của các hợp chất phân lập từ cây Ngô thù du (Tetradium ruticarpum)

Số ban hành: 190/GCN-TTTL
Ngày ban hành: 23/12/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 23/12/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download