THÔNG TIN CHI TIẾT

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tây Nguyên 2016-2020 và tổng hợp giai đoạn 2011-2020

Trích yếu nội dung:

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tây Nguyên 2016-2020 và tổng hợp giai đoạn 2011-2020

Số ban hành: 196/GCN-TTTL
Ngày ban hành: 31/12/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 31/12/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download