THÔNG TIN CHI TIẾT

Nâng cấp trục liên thông văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp và triển khai bộ thư viện ký số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Nâng cấp trục liên thông văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp và triển khai bộ thư viện ký số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 197/GCN-TTTL
Ngày ban hành: 31/12/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 31/12/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download