THÔNG TIN CHI TIẾT

Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Trích yếu nội dung:

Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Số ban hành: 16/CT-TTg
Ngày ban hành: 20/09/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Chỉ thị
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 22/09/2022
Tải file: