THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Ban hành Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030

Trích yếu nội dung:

Quyết định Ban hành Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030

Số ban hành: 985/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/08/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 16/08/2022
Tải file: