THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Trích yếu nội dung:

Quyết định Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025Số ban hành: 923/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 02/08/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 02/08/2022
Tải file: