THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Việt Nam Công nghệ

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Việt Nam Công nghệ

Số ban hành: 1727 /QĐ-VHL
Ngày ban hành: 11/10/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 464
Ngày đến: 12/10/2022
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download