THÔNG TIN CHI TIẾT

Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi

Trích yếu nội dung:

Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi

Số ban hành: 20/CT-TTg
Ngày ban hành: 01/11/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Chỉ thị
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 01/11/2022
Tải file: