THÔNG TIN CHI TIẾT

Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023

Trích yếu nội dung:

Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023

Số ban hành: 2641/KH-VHL
Ngày ban hành: 06/12/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 566
Ngày đến: 07/12/2022
Tải file: